Photos

BRF:er i Samverkan

Dela erfarenheter och samarbeta med andra föreningar. Tillsammans hjälper vi oss själva.

Curabituru Lacinia

Mauris faucibus adipiscing

Dela oss gärna

Donec aliquam ultrices

Pulvinar Fames

Sed massa justo tincidunt

Kontaktuppgifter

Adress, 000 00 Postort

+46 8 000 00 00

info@brfsamverkan.se

Målsättning

 

Vårt mål är att hjälpa styrelser och bostadsrättsföreningar i Sveriga att hjälpa sig sjäva genom ett aktivt samarbete där idéer och erfarneheter utbyts.