ForumEmbed

BRF:er i Samverkan

Dela erfarenheter och samarbeta med andra föreningar. Tillsammans hjälper vi oss själva.

Dela oss gärna

Donec aliquam ultrices

Pulvinar Fames

Sed massa justo tincidunt

Kontaktuppgifter

Adress, 000 00 Postort

+46 8 000 00 00

info@brfsamverkan.se

Målsättning

 

Vårt mål är att hjälpa styrelser och bostadsrättsföreningar i Sveriga att hjälpa sig sjäva genom ett aktivt samarbete där idéer och erfarneheter utbyts.